Rewards Shaping the future of travel
CHÀO NĂM MỚI 2018 CÙNG ƯU ĐÃI TỪ SINGAPORE AIRLINES

Chào 2018 cùng giá vé cực ưu đãi từ Singapore Airlines bay đến Singapore, Úc, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Maldives, Indonesia và rất nhiều thành phố khác toàn thế giới. Chi tiết xem tại https://goo.gl/BjXHHB
Cập nhật: 16-Jan-2018 17:01