Rewards Shaping the future of travel
TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN BOEING 787-10 DREAMLINER

Tưng bừng chào đón Boeing 787-10 Dreamliner, Singapore Airlines mang đến cơ hội trải nghiệm sản phẩm ghế mới nhất bay Singapore với giá vé cực ưu đãi trên hạng Phổ Thông và Thương Gia.
Cập nhật: 20-Jul-2018 10:46